Normy w zakresie gospodarki wodnej i wodomierzowej

Zestawienie norm zakresie gospodarki wodnej i cieplnej

PN-EN 806-1:2004 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przemysłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 806-1:2004 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przemysłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 2: Projektowanie

PN-EN 806-3:2006 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przemysłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 3: Wymiarowanie przewodów – Metody uproszczone

PN-EN 806-4:2010 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przemysłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 4: Instalacja


PN-EN 14154-1+A1:2007
– Wodomierze - Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 14154-2+A1:2007 – Wodomierze - Część 2: Instalacja i warunki użytkowania

PN-EN 14154-3+A1:2007 – Wodomierze - Część 3: Metody i wyposażenie do badań


Normy dotyczące tematyki pobierania próbek wody:

PN-EN 25667-2;1999.  Jakość wody - Pobieranie próbek - Wytyczne dotyczące  technik pobierania próbek.

PN-ISO 5667-5.  Jakość wody - Pobieranie próbek –Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów.


Informacje różne

Ekspertyza jako usługa

Ile możesz zaoszczędzić na wodzie


Artykuły i publikacje (informacje pobrane z internetu ze stron ogólnodostępnych)

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

Porównanie parametrów metrologicznych wg zatwierdzenia MID i EEC.

 

design lab