WP QF

Ilość zdjęć: 2


Wodomierz przemysłowy z pozioma osią wirnika PN25/40
(nr karty katalogowej LB_1200_PL_wp_QF_04)

Do pomiaru wody zimnej do 40 oC i do wody gorącej 130 oC
Pomiar wody zimnej do 40oC (możliwość przeciążenia do 50oC) w rurociągach o ciśnieniu do 25/40 bar.
Pomiar wody gorącej do 130oC (możliwość przeciążenia do 150oC) w systemach ciepłowniczych o ciśnieniu do 25/40 bar.

Wodomierze WP QF nie posiadają oceny zgodności z Dyrektywą 2014/32/WE (MID).
Nie mogą być zastosowane w obrocie publicznym do rozliczeń zużycia wody !
Mogą zostać wykorzystane do celów irygacyjnych, w wewnętrznych instalacjach wodociągowych do celów technologicznych, np. w kopalniach itp

Parametry wodomierza typ WP-QF

design lab