Sprawdzanie hydrantów


Tester hydrantów HYDRO-TEST służy do:

Zalety gwarantowane przez tester hydrantów HYDRO-TEST
Działanie HYDRO-TEST oparte jest na zjawisku Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwężkami i kryzami stosowanymi powszechnie w technice pomiarowej, laboratoryjnej i przemysłowej. Skuteczność tego tesstu zostało opracowane przy współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Zastosowane wzorcowane dysze pomiarowe odpowiadają wymaganiom stawianym pray tego typu pomiarach.

HYDRO-TEST wykonuje test hydrantu dla modeli:
DN25DN33DN52DN80DN100DN150
zestawie znajdują się manometry w klasie 1.6.


Hydro Test  Hatest  Kolano kierunkowe  Sprawdzanie hydrantu  

 


Wiecej informacji, patrz:

- Zestawy hydrantowe - Hydro-Test

design lab